Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-03-24 14:14:51
wielkopolska, inwestycje, biznes, firmy, gospodarka

Wielkopolska wspiera nowe inwestycje poprzez tworzenie przyjaznego klimatu biznesowego i zachęt, np. podatkowych.

Od 1990 r. w województwie wielkopolskim powstało kilka tysięcy firm z udziałem kapitału zagranicznego i setki tysięcy rodzimych przedsiębiorstw. Na wsparcie procesu inwestycyjnego mogą liczyć zarówno firmy z kraju, jak i z zagranicy.

Na potencjalnych inwestorów w województwie czekają działki o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset hektarów. W wyszukiwarce gruntów przygotowanej przez Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zarejestrowanych jest ok. 200 działek z całego województwa.

Inwestorzy zagraniczny mogą liczyć na darmową pomoc ekspertów z wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). W Centrum otrzymają oni informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dla przedsiębiorców przygotowano też wiadomości o potencjale gospodarczym regionu i aktualnych przepisach prawnych i administracyjnych. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów dysponuje również całościową bazą danych ofert inwestycyjnych przygotowanych przez gminy i powiaty Wielkopolski.

COIE współpracuje z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Przy obsłudze informacyjnej inwestorów COIE na szczeblu krajowym ściśle współpracuje z PAIiIZ.

Centrum Obsługi Inwestorów (COI) o regionalnym zasięgu działa też przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Do Centrum trafiają m.in. zapytania inwestorów dotyczące potencjalnych lokalizacji, dostępu do siły roboczej oraz zachęt inwestycyjnych. COI organizuje wizyty inwestorów i dysponuje bazą gruntów oferowanych przez samorządy. Pomaga w pozyskaniu informacji o regionie, pośredniczy w rozmowach z urzędami i szuka lokalnych partnerów oraz poddostawców.

Wielkopolska osiąga sukcesy w przyciąganiu dużych inwestorów. Wystarczy wspomnieć ostatnią decyzję motoryzacyjnego koncernu Volkswagen o budowie w regionie za ok. 3,3 mld zł nowej fabryki. Wielkopolska liczy jednak nie tylko na wielkie firmy, a również na mniejsze spółki oraz inwestorów chętnych do rewitalizacji starych budynków. W takich przypadkach, poza korzyściami komercyjnymi, inwestorzy mieliby zadbać też o wartość społeczną projektów.

Samorząd województwa jest otwarty na potencjalnych inwestorów i zaznacza, że czeka również na mniejsze podmioty - ponieważ nawet kilkanaście miejsc pracy stworzonych przez prywatnego przedsiębiorcę przynosi korzyści dla regionu. Zachętą dla mniejszych inwestorów mają być inkubatory przedsiębiorczości. W inkubatorze mogą się ulokować nowe firmy, które w normalnych, realnych stawkach rynkowych nie byłyby w stanie funkcjonować gdzie indziej.

 

Miejsca specjalne

 

Jedną z zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest możliwość lokowania projektów na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Tereny stref podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na przygotowanym wcześniej terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

W Wielkopolsce inwestorzy mogli jak dotąd skorzystać z terenów inwestycyjnych sześciu stref: Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park” i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na lokalizację w jednej z podstref może uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego naliczonego z działalności prowadzonej na terenie strefy. To nie jedyne zalety stref. Oferowane przez nie działki są przygotowane pod inwestycje i mają konkurencyjną cenę. Dodatkowo pracownicy stref pomagają za darmo w załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Część gmin, na których terenie powstały strefy oferuje przedsiębiorcom zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Kolejną zachętą dla inwestorów w regionie jest dostęp do preferencyjnych pożyczek z unijnej inicjatywy JESSICA. Po to, by się o nie ubiegać, przedsiębiorcy muszą jednak zrealizować aspekt społeczny inwestycji, na przykład poprzez stworzenie nowej przestrzeni miejskiej lub rewitalizację budynków. Środki zwrotne są obarczone dodatkowymi wymogami.

 

Kostrzyńsko-Słubicka SSE

 

Kostrzyńsko-Słubicka SSE w Wielkopolsce liczy łącznie ponad 302 ha, z czego 148 ha czeka na inwestorów. W Poznaniu dla przedsiębiorców w podstrefie jest nadal wolnych ponad 50 ha, w podpoznańskim Swarzędzu prawie 80 ha. Firmy działające na terenie Wielkopolski w podstrefach KSSSE utworzyły w sumie 3,4 tys. miejsc pracy.

 

Łódzka SSE

 

W podstrefach Łódzkiej SSE w Wielkopolsce działają przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad dwa tysiące osób; strefa ta zajmuje 121 ha. Tereny inwestycyjne są dostępne m.in. w: Turku, Przykonie, Ostrzeszowie. W skład SSE Małej Przedsiębiorczości w regionie wchodzą tereny w Ostrowie Wielkopolskim i Raczycach. Pomorska SSE w Wielkopolsce jest obecna w Pile, gdzie na inwestorów czeka kilkanaście hektarów gruntów.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park” w Wielkopolsce to osiem podstref i ponad 520 ha, z czego przeszło 150 ha jest dostępnych dla inwestorów. Podstrefy ulokowano w: Jarocinie, Kaliszu, Kościanie, Krotoszynie, Lesznie, Rawiczu, Śremie i we Wrześni. Największy obszar, przekraczający 100 ha, dostępny jest we Wrzesińskiej Strefie Aktywności gospodarczej, w której budowana jest nowa fabryka koncernu Volkswagen.


Poznań

 

Ofertę współpracy i pomocy dla zagranicznych inwestorów oferują w Wielkopolsce największe miasta. W Poznaniu przy Urzędzie Miasta działa Biuro Obsługi Inwestorów. Służy ono pomocą przedsiębiorcom, którzy chcą ulokować swoje inwestycje w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. Zgodnie ze strategią miasta działania biura skierowane są przede wszystkim na inwestorów z branż priorytetowych, a w szczególności sektora nowoczesnych usług, badań i rozwoju oraz zaawansowanej technologicznie produkcji.

Inwestor w biurze otrzyma niezbędne informacje i dane, pomoc w wyborze lokalizacji lub powierzchni biurowej. Pracownicy biura organizują spotkania, pomagają w nawiązywaniu kontaktów i organizują wizyty inwestorów w mieście. Mogą się okazać przydatni w wyjaśnieniu roli poszczególnych urzędów i instytucji administracji publicznej. Mogą też ułatwić kontakt z urzędnikami. Ponadto biuro pośredniczy w kontaktach z uczelniami, agencjami nieruchomości, agencjami rekrutacyjnymi, etc. Kluczowi partnerzy mogą liczyć na indywidualną obsługę i opiekę "pilota inwestycyjnego". Osoba taka będzie pomagać w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.

Poznańskie biuro oferuje też wsparcie przy poszukiwaniu pracowników, łącznie ze współpracą z uczelniami w celu stworzenia odpowiedniego do potrzeb firmy programu zajęć dla studentów. Za pośrednictwem biura można też nawiązać kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy. Inwestor otrzyma w biurze również informacje o aktualnych zwolnieniach podatkowych i zasadach ich przyznania.

 

Kalisz

 

W Kaliszu przy urzędzie miasta działa Biuro Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego. Przygotowuje ono dla przedsiębiorców informacje o mieście i bazie terenów inwestycyjnych. Biuro pomaga też w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych oraz korzystaniu z finansowych instrumentów wsparcia.

Kalisz oferuje inwestorom zwolnienia z podatków od nieruchomości. Firmy mogą też skorzystać z pomocy podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Inwestycje można lokować również na terenie Strefy Gospodarczej Dobrzec-Zachód, która zajmuje ok. 75 ha.

W Kaliszu dominują firmy skupione wokół przemysłu lotniczego – w aglomeracji działa Wielkopolski Klaster Lotniczy, a niedawno powstało Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych. Centrum jest placówką naukowo-badawczą, która wspomaga rozwój miejscowych zakładów lotniczych, w tym Pratt & Whitney Kalisz, WSK PZL-Kalisz. Na terenie miasta działa również Klaster Spożywczy.

 

Ostrów Wielkopolski

 

Ostrów Wielkopolski pomaga inwestorom poprzez Biuro ds. obsługi inwestorów. Miasto dysponuje terenami inwestycyjnymi, a część z nich wchodzi w skład podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Samorząd chce przyciągnąć inwestorów również zwolnieniami od podatków.

 

Piła

 

W Pile działa podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która ma przyciągnąć inwestorów ofertą zwrotu części zainwestowanego kapitału. Pomoc dla firm, które chcą rozpocząć działalność w subregionie oferuje Inwest-Park Piła.

Strefa zajmuje kilkanaście hektarów. Firmy lokujące inwestycje na terenie Piły mogą liczyć na roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości, które może być rozszerzone na kolejne lata, w zależności od ilości stworzonych nowych miejsc pracy.

Miasto dysponuje również innymi zwolnieniami podatkowymi, takimi jak zwolnienie z podatku od środków transportowych. Ulokowanie firmy w podstrefie pozwala dodatkowo na korzystanie z regionalnej pomocy publicznej.


Leszno

 

W Lesznie dla inwestorów przygotowano Strefę Przemysłową VASA i Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. Łącznie miasto oferuje inwestorom ok. 40 ha terenów, z których część objęta jest Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku lokalizacji na terenie WSSE przedstawiciele biznesu mogą liczyć na pomoc pracowników strefy w całym procesie inwestycyjnym. Leszno oferuje również zwolnienia z podatku od nieruchomości, ulgi w podatku dochodowym dla przedsiębiorców. W mieście działa Leszczyński Klaster Budowlany oraz Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki, wspierający branżę przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo przedsiębiorcom pomaga Leszczyńskie Centrum Biznesu.

 

Konin

 

W Koninie dla ułatwienia kontaktu z parterami biznesowymi powstało Biuro Obsługi Inwestora. Biuro promuje potencjał gospodarczy miasta i wspiera krajowych oraz zagranicznych inwestorów. Pomaga w nawiązaniu relacji i wyborze terenu pod inwestycję, przedstawia ofertę ulg podatkowych i doradza w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z ubieganiem się o zgody i pozwolenia.

Miasto wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. W Koninie firmy mogą liczyć na ulgi w podatkach i opłatach lokalnych nawet przez 10 lat.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert